İdari Personel

  • Bölüm Sekreteri
    Gül Şahin Taner
    8303
  • Teknisyen
    Halil Ibrahim Aydemir
    8329