Yayın Detayları

Yazar:K. Azizi, M. Bayar, A. Ozpineci, Y. Sarac, H. Sundu
Başlık:Semileptonic transition ofSigma(b) to Sigma in lightcone QCD sum rules
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index
Yayınlandığı Yer:Phys. Rev. D
Yıl:2012
Sayı:85
Sayfalar:016002
Ev Sahibi Şehir: