Yayın Detayları

Yazar:F. Korkmaz, S. Koester, O. Yildiz, W. Maentele
Başlık:The role of lipids for the functional integrity of porin: and FTIR study using lipid and protein reporter groups
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index
Yayınlandığı Yer:Biochemistry
Yıl:2008
Sayı:47
Sayfalar:12126-12134
Ev Sahibi Şehir: