Yayın Detayları

Yazar:F. Korkmaz, S. Ressl, C. Ziegler, W. Maentele
Başlık:K+-induced conformational changes in the trimeric betaine transporter BetP monitored by ATR-FTIR spectroscopy
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index
Yayınlandığı Yer:Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes
Yıl:2013
Sayı:1828
Sayfalar:1181-1191
Ev Sahibi Şehir: