PHYS 504 Analitik Mekanik

Analitik Mekanik (PHYS 504) Ders Detayları

Ders Adı: Analitik Mekanik
Kod: PHYS 504
Ön Koşul Ders(ler)i:  
Amaç: This course aims to provide advanced treatment of analytical mechanics of particles and systems of particles.
İçerik:

This course covers the following subjects: Matrisler, Vektörler, ve Vektör Analizi, Varyasyonlar Hesabındaa Bazı Metodlar, Hamilton Prensibi-Lagrange ve Hamilton Dinamiği, Merkezi Kuvvet Hareketi, Parçacık sistemlerinin Dinamiği, Katı Cisimlerin Dinamiği

Dönemi: Spring
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:  
AKTS Ders Dosyası:  
Ders Dosyası:  
AKTS: 7.5