"Biyolojik örneklerin Ftir Spektroskopisi" Üzerine Çalışan Kişiler