"Protein-lipit Etkileşimi" Üzerine Çalışan Kişiler