Uygulamalı Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı

Dönem-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
PHYS 501 Kuantum Mekaniği
3
0
3
7.5
PHYS 503 Matematiksel Fizik Yöntemleri
3
0
3
7.5
  Seçmeli 
3
0
3
7.5
  Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
12
0
12
30

Dönem-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
PHYS 502 Elektromanyetik Teori
3
0
3
7.5
PHYS 599-1 TEZ
0
0
0
7.5
  Seçmeli 
3
0
3
7.5
  Seçmeli 
3
0
3
7.5
Toplam
9
0
9
30

Dönem-3

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
PHYS 589 Yüksek Lisans Semineri
0
0
0
7.5
PHYS 598 Tez Çalışmaları
0
0
0
10
PHYS 599-2 TEZ
0
0
0
12.5
Toplam
0
0
0
30

Dönem-4

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
PHYS 599-3 TEZ
0
0
0
30
Toplam
0
0
0
30


 

Müfredat Toplamı
21
120

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
PHYS 510 Fortran 
3
0
3
7.5
PHYS 511 Quantum Transport 
3
0
3
7.5
PHYS 512 Dinamik Sistemlerin Analizi ve Modellemesine Giriş 
3
0
3
7.5
PHYS 513 Kuantum Fenomenleri 
3
0
3
7.5
PHYS 514 Parçacık Fiziği 
3
0
3
7.5
PHYS 515 Yoğun Madde Teorisi 
3
0
3
7.5
PHYS 516 Yarıiletkenler Fiziği
3
0
3
7.5
PHYS 517 Modern Uygulamalı Optik
3
0
3
7.5
PHYS 518 İleri Fotonik 
3
0
3
7.5
PHYS 519 Biyofizik
3
0
3
7.5